Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Dialogue design tool implementation for spoken dialogue systems

Sesli diyalog sistemleri için bir diyalog tasarım aracının gerçekleştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116276 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz SESLİ DİYALOG SİSTEMLERİ İÇİN BİR DİYALOG TASARIM ARACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ERDOĞAN, Hasan Yüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Tolga ÇİLOĞLU Aralık 2001, 69 sayfa Bu tezin temel odak noktası, uzman olmayan sistem geliştiricilerinin hızlı bir şekilde sesli diyalog sistemleri uygulamaları oluşturmalarını kolaylaştıracak bir yardımcı yazılımın gerçekleştirilmesidir. Diyalog Tasarım Aracı, sistem geliştiricilerinin konuşma uygulamaları ve programlama dilleri hakkında sadece ufak bir bilgiyle yeni bir sesli diyalog sistemi uygulaması kurmasını sağlayacak gerekli temel birimleri toparlar ve gereksiz kısımları atarak daha kullanışlı bir hale getirir. Diyalog Tasarım Aracı tanınan cümleyi dilbilgisel olarak incelemek ve anlamını sistemli bir şekilde betimlemek için gerekli doğal dil anlama kısmı olmayan belirli-girdili / belirli-çıktılı bir sesli diyalog sistemi uygulaması yaratılmasına izin verir. Sesli diyalog sistemi uygulamasının doğallık ve esnekliği Diyalog Tasarım Aracı'nın yetenekleriyle sınırlıdır. Diyalog Tasarım Aracı'nın gerçekleştirilmesi iki kışıma ayrılmıştır. İlk kısım, sesli diyalog sistemi tasarımının oluşturulması aşamasını içerir. Bu kısım, sistem geliştiricisinin seslidiyalog sistemini tasarlayabileceği bir kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi aşamasını gerektirir. İkinci kısım, kullanıcı arayüzü üzerinde oluşturulan tasarımın yürütülmesini içerir. Bu kısım, diyalog yönetimi program yazılımının tamamlanmasını gerektirir. Uzman olmayan sistem geliştiricilerinin sadece tasarım aşamasına dahil olmaları amaçlanmıştır. Gerekli program yazılımının gerçekleştirilmesi Diyalog Tasarı Aracı tarafından otomatik olarak yapılır. Anahtar Kelimeler: Diyalog Tasarım Aracı, Konuşma Tanıma, Konuşma Seslendirme, Grafiksel Kullanıcı Arayüzü, Hızlı Uygulama Geliştirme Ortamı, Diyalog Yönetimi. vı

Summary:

ABSTRACT A DIALOGUE DESIGN TOOL IMPLEMENTATION FOR SPOKEN DIALOGUE SYSTEMS ERDO?AN, Hasan M. Sc, Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tolga ÇİLO?LU December 2001, 69 pages Major focus of this thesis is the implementation of a software utility to facilitate the rapid creation of spoken dialogue system applications by non-expert system developers. Dialogue Design Tool collects and streamlines basic modules needed to enable system developers to establish a new spoken dialogue system application with only minimal knowledge in speech processing and programming languages. Dialogue Design Tool allows for the creation of a finite-input / finite- output spoken dialogue system application without a natural language understanding part necessary for breaking down the recognized sentence grammatically, and systematically representing its meaning. The naturalness and flexibility of the spoken dialogue system application is restricted by the capability of the Dialogue Design Tool. The implementation of Dialogue Design Tool is divided into two parts. The first part includes the creation of the spoken dialogue system design phase. This part requires the development of a user interface where iiithe system developer can design the spoken dialogue system. The second part includes the execution of the created design on the user interface phase. This part requires the completion of the dialogue management program code. The non expert system developers are aimed to involve just in the design phase. The Dialogue Design Tool automatically handles the implementation of the necessary program code. Keywords: Dialogue Design Tool, Speech Recognition, Speech Synthesis, Graphical User Interface, Rapid Application Development Environment, Dialogue Management. IV