Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

A-didaktik ortamdaki matematiksel oyunlarda öğrencilerin yansıtıcı oyun işlevlerinin belirlenmesi

Examining students' reflected game functions on mathematical games in an a-didactic milieu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 523628 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Oyunların, matematik öğretimi amaçlarını karşılayacak nitelikte tasarlanabilmesi ve matematiksel süreçlerin yaşanmasına imkân verecek şekilde öğretim ortamının düzenlenmesini sağlaması açısından, Didaktik Durumlar Teorisi içerisinde yer alan a-didaktik ortam tasarımından yararlanılmıştır Bu çalışmanın amacı, a-didaktik ortamda sunulan somut materyale dayalı matematiksel oyunların öğrenciler tarafından oynanma şekilleri ve amaçlarının belirlenmesidir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

A-didactic milieu design in the Theory of Didactic Situations was utilized and the aim of this study was determined as examining students' approaches and purposes of playing mathematical games based on concrete material presented in an a-didactic milieu ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.