Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A digital reconstruction of visual experience and the Sebasteion of Aphrodisias

Afrodisias Sebasteion?unda görselliğin sanal ortamda kurgulanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300656 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Today, computers enabled architects to represent their ideas in a fast and more efficient way compared to making drawings by hand It enabled architects to visualize their ideas in a way that hand drawings cannot ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.