Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A digitally programmable application specific integrated circuit for drive and data acquisition of imaging sensors

Görüntüleme sensörlerini sürme ve sensörlerden veri alma için uygulamaya özel sayısal programlanabilir tümdevre

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 385086 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis explains the implementation of a digital programmable Application Specific Integrated Circuit (ASIC) designed for imaging applications The primary function of this ASIC is to drive imaging sensors and to do basic processing on the digital video data coming from the sensors The ASIC is designed to handle the communication between the imaging sensor and the system Using command based high-level instructions, this two-way communication is simplified The ASIC can also be used to store and update the sensor memory content using this communication interface The ASIC has a built in data path that can process the digital sensor data in real time while the sensor is being operated ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, görüntüleme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanan, sayısal ve programlanabilir bir uygulamaya özel tümdevre anlatılmaktadır Bu tümdevrenin başlıca kullanım alanı görüntüleme sensörlerini sürmek ve sensör video çıkışları üzerinde basit işlemler yapabilmektir Tezde tasarlanan tümdevre, görüntüleme sensörü ve sistem arasındaki haberleşmeyi kontrol edebilmektedir Tasarımda gelişmiş komutlar kullanılarak, çift yönlü olan bu haberleşme basitleştirilmiştir Bunun yanında, görüntüleme sensörünün hafıza içeriği de tasarlanan tümdevre üzerinde tutulabilir ve bu hafıza kolay bir şekilde programlanabilir Tümdevre, görüntüleme sensörü çıkışlarını gerçek zamanlı işleme kabililiyetine sahip olan bir veri yolu da içermektedir Bu veri yolu, sensör verileri üzerinde aritmetik ve kodlama işlemleri uygulayabilir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.