Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı

A discursive enquiry into the political economy of New Labour: İs it a rupture from or a perpetuation of neoliberal hegemony?

Yeni İşçi Partisi' nin siyasal iktisadı üzerine söylemsel bir analiz: Neoliberal hegemonyadan kopuş mu, yoksa onun yeniden üretimi mi?

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250583 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

From the 1980?s onwards a new conceptual framework which will be subsequently called neoliberalism has become hegemonic by transforming and redefining the common sense.In the midst of the world economic crisis in the 1970s which would bring the collapse of Keynesian paradigm, a new political culture promoting the superiority of market-based order has started to emerge. Subsequently during the 1980s, by establishing `market-oriented society? as the new dominant paradigm, neoliberal hegemony has realized furher seperation of `economics? from the `politics.?In this respect, regarding the implementation of neoliberal policies, Great Britain can be considered as a prime example. During the last three decades, political atmosphere of Great Britain has to a large extent been shaped under the influence of neoliberal hegemony that has engendered a significant paradigm shift in the country?s political economy. Meanwhile in the rapidly changing political atmosphere of 1980?s and 1990?s, British Labour Party has also gone through a gradual ideological transformation that culminated in the emergence of New Labour. Despite its initial claim to novelty, since New Labour is itself an actor that is formed during the hegemony of neoliberalism, its possible affiliation with the neoliberal paradigm deserves attention.In this sense, in order to analyse its affiliation with the neoliberal hegemony,this thesis attempts to develop a discursive enquiry into the political economy of New Labour.Consequently, by relying on remarkable findings which indicate the commonalities between New Labour and neoliberalism, this thesis advocates that although being different from the initial neoliberal stance of `Thatcherism?, New Labour perpetuates neoliberal hegemony insofar it takes neoliberal political economy?s basic premises as for granted.

Summary:

1980'lerden itibaren, daha sonradan neoliberalizm olarak adlandırılacak olan yeni bir kavramsal çerçeve, toplumsal bilinci dönüştürmek ve yeniden tanımlamak suretiyle egemen hale gelmiştir.Keynesyen paradigmanın çöküşü ile sonuçlanan 70'lerin dünya ekonomik krizi esnasında, piyasa temelli bir toplumsal düzeni teşvik eden yeni bir siyasi kültür oluşmaya başlamıştır. Daha sonra, 1980'lerden itibaren `piyasa temelli toplum' projesini yeni egemen paradigma olarak yerleştirmek suretiyle neoliberalizm, ekonominin politikadan daha da ayrışmasını sağlamıştır.Bu açıdan bakıldığında, neoliberal politikaların uygulanması anlamında Büyük Britanya öncü ülkelerden biri olarak kabul edilebilir. Son otuz yılda Büyük Britanya'nın politik atmosferi ülkenin siyasi iktisadında bir paradigma değişimine neden olan neoliberalizmin etkisi altında şekillenmiştir. Bu esnada, 1980'lerin ve 90'ların hızla değişen politik atmosferinde İngiliz İşçi Partisi de, `Yeni İşçi Partisi' nin ortaya çıkışı ile zirveye ulaşan bir ideolojik başkalaşım süreci geçirmiştir. Başlangıçtaki özgünlük iddiasına rağmen, `Yeni İşçi Partisi' de neoliberal hegemonya altında şekillenen bir aktör olduğundan, bu hareketin neoliberal paradigma ile olası rabıtası incelenmeyi hak etmektedir.Bu tez, neoliberal hegemonya ile olası rabıtasını saptamak amacıyla, `Yeni İşçi Partisi' nin siyasal iktisada yaklaşımını analiz etmeyi amaçlamaktadır.Sonuç olarak `Yeni İşçi Partisi' ile neoliberalizm arasındaki ortak noktalara işaret eden dikkate değer bulgulara dayanmak suretiyle bu çalışma, neoliberalizmin Büyük Britanya'daki ilk temsilcisi olan `Thatchercılıktan' farklı olmakla birlikte, `Yeni İşçi Partisi' nin neoliberalizmin temel hegemonik düşüncesini veri kabul ettiğini ve onu olgun bir politik proje olarak yeniden ürettiğini savunmaktadır.