Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A distributed online curriculum and courseware development model

Dağıtık çevrimiçi müfredat ve ders materyali geliştirme modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201977 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A distributed online curriculum and courseware (DONC2) development model is proposed in this study. Collaborative courseware development teams which may work in distributed academic or private institutions who need to develop higher quality, reduced cost, on time products are the users of DONC2 development model. The related features from the disciplines of instructional design and software engineering were combined and concepts like usability, especially in terms of formative and summative evaluation, interoperability and reusability were integrated into the model. The research is conducted as a collective case study, including four cases with distinctive characteristics to reveal the several practices in online curriculum and v courseware development work. The DONC2 development model was proposed using the results gathered from the investigated cases and a literature survey. The model uses the iterative incremental and agile software development approaches in order to overcome the disadvantages of other linear system development approaches. This enables building releasable products in short time periods with increased quality. Furthermore, continuous communication, evaluation and feedback as well as good project management and readiness to adapt to changes are integrated as the essential characteristics. DONC2 development model is different than previous linear and non-adaptive models in all of these aspects. Keywords: Virtual learning environments, online curriculum and courseware development, e-learning, adaptive software development

Summary:

Bu çalışmada, dağıtık çevrimiçi müfredat ve ders materyali (DÇMDM) geliştirme modeli önerilmektedir. Yüksek kalitede, düşük maliyetle zamanında ürün geliştirme ihtiyacında olan ve de aynı zamanda dağıtık olarak akademik ya da özel kurumlarda çalışan işbirlikçi ders materyali geliştirme takımları DÇMDM geliştirme modelinin kullanıcılarıdır. Öğretim tasarımı ve yazılım mühendisliği disiplinlerinden ilgili özellikler birleştirilerek kullanılabilirlik, özellikle biçimlendirici ve sonuç değerlendirme, birlikte işlerlik ve yeniden kullanılırlık gibi kavramlar modele entegre edilmişlerdir. Araştırma, çevrimiçi müfredat ve ders materyali geliştirme ile ilgili farklı uygulamaları ortaya çıkaran ayırt edici özellikleri olan dört durumun incelendiği vii kolektif durum çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. DÇMDM geliştirme modeli incelenen durumlardan çıkan sonuçlar ve literatür araştırması kullanılarak önerilmektedir. Model lineer sistem geliştirme yaklaşımlarının dezavantajlarını gidermek için tekrarlanan artışlı ve çevik yazılım geliştirme yaklaşımlarını kullanmaktadır. Bu da kaliteli ve kısa sürede kullanıma sunulabilir ürünler geliştirmeyi sağlar. Bunun yanında, sürekli iletişim, değerlendirme ve geribildirim, iyi proje yönetimi ve değişikliklere adapte olabilme gerekli özellikler olarak entegre edilmişlerdir. DÇMDM geliştirme modeli önceki lineer ve değişime adapte olamayan modellerden tüm bu yönlerden farklıdır. Anahtar Kelimeler: Sanal öğrenme ortamları, Çevrimiçi müfredat ve ders materyali geliştirme, e-öğrenme, uyarlamalı yazılım geliştirme