Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişsel Bilim Anabilim Dalı

A dual eye tracking study of the influence of color and gaze cues on the use of referring expressions in a situated Farsi dialogue environment

Farsça diyalog çevresinde renk ve gaze etkisinin yönlendiren ifadeler kullanımında ikili göz izleme yöntemi ile incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 409160 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to explore the structure of Farsi referring expressions (RE) used during a collaborative Tangram puzzle solving activity, and investigate the role of different visual cue conditions on the types of RE and the degree of gaze coordination ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Tez çalışmasının amacı iki kişinin işbirliği yaparak ortak bir Tangram görevini icra ederken kullandıkları Farsça gönderge ifadelerinin yapısal özelliklerini incelemek ve değişik görsel yardımcıların kullanılan gönderge ifade türleri ve göz koordinasyonu düzeyi üzerindeki etkilerini araştırmaktır Bu amaçla iki kişinin ortak bir ekran aracılığıyla sadece ses ve ekran paylaşımı yardımıyla iletişim kurabildiği ve iki kişinin göz hareketlerini aynı anda takip edebilen bir deney düzeneği kurulmuş ve katılımcılardan bir birlerini sözel olarak yönlendirerek hedef şekli oluşturmaya çalışmaları istenmiştir Katılımcılar parçaların renksiz olduğu, renkli olduğu ve bir birlerinin göz izlerini görebildiği üç farklı durumda ikişer tangram görevi tamamlamıştır Bu ortamda ortak algının oluşumunda rol oynadığı varsayılan dilsel süreçlere ve ikili göz izlerine odaklanılmıştır Yapılan deneyler sonucunda bir Farsça gönderge ifadeleri derlemi oluşturulmuş ve en sık kullanılan ifade türleri ve uzunluk dağılımları hesaplanmıştır Elde edilen dağılımlar benzer bir deney ortamında oluşturulmuş Türkçe, Japonca ve İngilizce için oluşturulmuş derlemlerden elde edilen sonuçlarla kıyaslanmış, ve Farsça'nın bu dillerden gönderge ifadesi tür dağılımı bakımından farklılık gösterdiği gözlenmiştir Gönderge ifadelerinin özellikleri incelendiğinde renk terimlerinin ağırlıklı olarak nesnelere gönderme yapmak için kullanıldığı, göz izi paylaşımı yapılan durumda ise şekil ve boyut özelliklerinin daha sık kullanıldığı görülmüştür Göz izleri arasındaki örtüşmenin renksiz, renk ve göz izi paylaşım durumlarından anlamlı olarak etkilenmediği, ancak ilk ve ikinci denemeler ayrı ayrı analize dahil edildiğinde renkli parçaların olduğu durumda ikinci deneme sırasında diğer durumlara göre daha yüksek bir örtüşme oluştuğu gözlenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.