Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı / Felsefe Bilim Dalı

A dual process model for incompatibilist and compatibilist folk intuitions: An experimental philosophical approach to moral responsibility and determinism

Uyumsuzcu ve uyumcu geleneksel sezgiler hakkında ikili süreç modeli: Ahlaki sorumluluk ve belirlenimciliğe deneysel felsefi bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 544247 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Intuitions are fallible and changeable. Experimental philosophy deals with these conflicting and fallible intuitions. In this study, we are questioning why people have conflicting intuitions about free will/moral responsibility, namely compatibilist and incompatibilist intuitions. Moving on with this question, we propose a dual process model in which reason and emotions interact. To support our model, we replicated a previous study (Nichols and Knobe, 2007) with some experimental set ups, not present in the original study. We believe our experimental evidence supports our dual interacting-process model proposing the interaction of reason and emotions. Keywords: Determinism, free will, experimental philosophy, moral responsibility

Summary:

Sezgiler yanılabilir ve değişebilirdir. Deneysel felsefe birbiriyle çelişen ve yanılabilir sezgilerle uğraşmaktadır. Bu çalışmada neden kişilerin özgür irade/ahlaki sorumluluk meselesinde uyumcu ve uyumsuzculuk gibi birbiriyle çelişen sezgilere sahip olduklarını sorguluyoruz. Bu sorudan hareketle, akıl yürütme ve duyguların etkileşimde olduğu ikili bir süreç modeli ortaya koyduk. Modelimizi desteklemek için, önceki bir çalışmayı tekrarladık ve bunu yaparken asıl çalışmada olmayan bazı deney adımları da ekledik. Ulaştığımız deneysel kanıtlar, akıl yürütme ve duyguların etkileşim halinde birlikte işlediklerini iddia eden ikili etkileşimli süreç modelimizi desteklemektedir. Anahtar Kelimeler: Belirlenimcilik, özgür irade, deneysel felsefe, ahlaki sorumluluk