Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

2006

A dynamic node model for highway networks

Kara yolu ağları için dinamik bir düğüm noktası modeli

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 216814

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada; sinyalize olmayan karayolu ağlarında akım yayılımını modelleyen ve bir dinamik ağ yükleme sürecinde tümleşik olarak kullanılabilen analitik bir dinamik düğüm noktası modeli önerilmiştir. Önerilen dinamik düğüm noktası modelinin; bağ çıkış formülasyonu temelli bir karma-boyut bağ modeli bileşeni ve akım korunumu, kapasite, akım dağılımı ve negatif olmama kısıtlarını içeren bir düğüm noktası kuralları bileşeni vardır. Oluşturulan dinamik düğüm noktası formülasyonu benzetim yoluyla çözülmüştür. Nokta kuyruk varsayımı ile oluşturulan bağ modeli bileşeni; aşırı-doygun durumu değerlendiren ve daha önceki bir modelin hesaplama etkinliğini arttıran bir yapıdadır. Zaman boyutunda yapılan ayrıklaştırma, aşırı-doygun duruma ilişkin konulan kapasite kısıtı ve düzgün ivmelenen taşıt hareketi varsayımı ile oluşturulan bağ modeli bileşeni, gerçekçi trafik akım dinamiklerinin temsiline olanak sağlamıştır. Bu modelin, herhangi bir hedef başarım ölçütüne kolayca yakınsayacak döngüsel bir yapısı vardır. Bağ modeli ile belirlenen akımlar, düğüm noktası bileşenine girdi olmaktadır. Akımların düğüm noktası bileşeninde, önceden tanımlı dağılım oranları ve ayrılan bağ özellikleri ile işlenmesi ile ayrılan bağ giriş akımları hesaplanır. Önerilen yeni dinamik düğüm noktası modeli, karma-boyut yaklaşımı temeli üzerinde yapılandırılmış tek düğüm noktası modelidir. Yeni modelin aşırı-doygunlukta gerçekçi sonuçlar verdiği ve bir dinamik ağ yükleme süreci içerisine kolayca tümleştirilebildiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Dinamik ağ yüklemesi, Akım yayılımı modellemesi, Bağ modeli, Düğüm noktası modeli

Summary:

In this study, an analytical dynamic node model is formulated both to represent flow propagation on unsignalised highway traffic networks and to be utilized as an integral part of a dynamic network loading process. The proposed node model has an integrate base structured with a mesoscopic link model, set with an exit link function formulation, and nodal flow rules considering the constraints of conservation, capacity, flow splitting rates and non-negativity. The solution to the proposed dynamic node model is obtained by simulation. The link model component, that has been set out with the point-queuing assumption, is developed by both considering the over-saturation phenomenon and improving the computational efficiency of a former link model. The discretisation on time dimension, definition of capacity constraint rules for over-saturated states and uniformly accelerated speed assumption enable the proposed link component to represent realistic outflow dynamics. Model has an iterative structure, which enables convergence to any target performance criteria with the coded algorithm. The flows computed by the link model component are input to a node. These flows are processed within the node component with predefined splitting rates and the characteristics of the diverging links, and then the nodal exiting flows are computed. The proposed new dynamic node model is a unique one that encapsulates a mesoscopic approach in node modelling. It is seen that the new model is able to tackle with oversaturation phenomenon and easy to be utilized in a dynamic network loading process. Keywords: Dynamic network loading, Flow propagation modelling, Link model, Node model