Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A dynamic software configuration management system

Dinamik bir yazılım konfigürasyon yönetimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 318958 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Each software project requires a specialized management to handle software development activities throughout the project life cycle successfully and efficiently. Software governancestructures provide easy and efficient ways to handle software development activities. Software configuration management is an important software development activity, and while selectingthe right strategy in configuration management, its conformity to the software governance should be considered as well. Software configuration management patterns are aligned withthe software governance structures to increase the success in development and management of the projects. Companies running large and inter-dependent projects, should adapt theirgovernance structures to the changing characteristics and dependencies of projects. In this thesis, we propose a method to dynamically manage software configuration management, as a result of the changing specifications in the software governance representation.

Summary:

Her yazılım projesi projenin yaşam döngüsü süresince yazılım geliştirme aktivitlerinin başarılı ve verimli bir şekilde idare edilmesi için özelleştirilmiş bir yönetime ihtiyaç duyar. Bu amaçla önerilen yazılım yönetimi yapıları yazılım geliştirme aktivitelerini kolaylaştıran etkili yollar sağlar. Yazılım konfigürasyon yönetimi ise önemli bir yazılım geliştirme aktivitesidir ve yazılım konfigürasyon yönetiminde doğru stratejiyi belirlerken yazılım yönetimi yapılarına uyumu da dikkate alınmalıdır. Yazılım projelerinin geliştirme ve yönetim sürecindeki başarıyı artırmak amacıyla yazılım konfigürasyon yönetimi orüntüleri yazılım yönetimi yapıları ile eşleştirilmiştir. Büyük ve birbirine bağlı projeler geliştiren şirketlerde, projelerin degişen karakteristiklerine ve bağımlılıklarına gore projelerin yazılım yönetimi yapılarının da zamanla değişmesi gerekir. Bu tez ile, yazılım konfigürasyon yönetimini yazılım yönetimi yapılarındaki değişimlere dinamik bir şekilde uyarlayan bir yöntem öneriyoruz.