Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A dynamic software product line for remote monitoring of computer systems

Bilgisayar sistemlerinin uzaktan izlenmesi için dinamik yazılım ürün hattı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 545336 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Remote Monitoring and Management systems are Information Technology (IT) software tools to organize and manage distributed client workstations from a central point. They are used by many large-scale technology companies that are willing to minimize their labor cost needed for running the IT infrastructure, collect and measure the data of clients within the organization, administrate them from a single point, in a reliable and secure way. Dynamic user profile deployment, dynamic reconfiguration of remote monitors in response to changes in clients' workstations and creating on-the-fly notifications according to monitor results are the main features of remote monitoring and management systems. These features can be fully implemented by Dynamic Software Product Line (DSPL) Engineering. DSPL for Remote Monitoring of Computer Systems aims to provide IT Service Providers with a dynamically reconfigurable, reusable and easy to define monitoring and measurement mechanism. The presented study offers monitoring mechanisms and it also provides an infrastructure for further management applications. It applies DSPL engineering concepts which are well defined in academic studies but not extensively implemented in business realm. It enables IT management systems with reusable and autonomously monitoring software assets. This study also provides a remote monitoring application as a case study, constructed by using the aforementioned DSPL with the help of the reusable software components.

Summary:

Uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, dağıtık iş istasyonlarını merkezi bir noktadan organize etmek ve yönetmek için kullanılan Bilgi Teknolojileri (BT) yazılımlarıdır. Büyük ölçekli birçok şirket, bilgi teknolojileri altyapıları için harcanan iş gücünü azaltmak, bu işlemleri tek bir noktadan sağlıklı ve güvenli bir şekilde yönetmek için bu yazılımları kullanmaktadır. Dinamik kullanıcı profili tanımlanması, iş istasyonlarının değişen durumlarına bağlı olarak monitörleme mekanizmalarının dinamik olarak yeniden yapılandırılabilmesi, monitör sonuçlarına göre anında bildirim oluşturulabilmesi, uzaktan izleme ve kontrol sistemlerinin ana özellikleridir. Bu özellikler Dinamik Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği (DYÜH) metodolojileri ile tam olarak gerçeklenebilmektedir. Bilgisayar Sistemlerinin Uzaktan Kontrolü için Dinamik Yazılım Ürün Hattı, BT servis sağlayıcılarına dinamik olarak yeniden yapılandırabilen, tekrar kullanılabilir, kolay monitörleme ve yönetme mekanizmaları sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma esas olarak monitörleme mekanizmalarını sunmaktadır ve dolaylı olarak yönetim mekanizmalarına altyapı sağlamaktadır. Sunulan çalışma, akademik araştırmalarda iyi tanımlanmış, ancak iş dünyasında yaygın olarak uygulanmayan DYÜH kavramlarını hayata geçirir ve BT yönetim sistemleri için tekrar kullanılabilir ve otonom monitörleme yazılım bileşenleri sunar.Ayrıca bu ürün hattı kullanılarak hazırlanmış bir uzaktan yönetim uygulaması da vaka analizi olarak sunulmaktadır.