Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fen Bilimleri Anabilim Dalı

A dynamic theory for laminated composites consisting of anisotropic layers

Anizotrop katmanlardan oluşan bileşik cisimler için bir dinamik teori

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 172313 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, first a higher order dynamic theory for anisotropic thermoelastic plates is developed Then, based on this plate theory, two dynamic models, discrete and continuum models (DM and CM), are proposed for layered composites consisting of anisotropic thermoelastic layers Of the two models, CM is more important, which is established in the study of periodic layered composites using smoothing operations CM has the properties: it contains inherently the interface and Floquet conditions and facilitates the analysis of the composite, in particular, when the number of laminae in the composite is large; it contains all kinds of deformation modes of the layered composite; its validity range for frequencies and wave numbers may be enlarged by increasing, respectively, the orders of the theory and interface conditions CM is assessed by comparing its prediction with the exact for the spectra of harmonic waves propagating in various directions of a two-phase periodic layered composite, as well as, for transient dynamic response of a composite slab induced by waves propagating perpendicular to layering A good comparison is observed in the results and it is IVfound that the model predicts very well the periodic structure of spectra with passing and stopping bands for harmonic waves propagating perpendicular to layering In view of the results, the physical significance of Floquet wave number is also discussed in the study Keywords: layered composites, continuum and discrete models, Floquet periodicity condition, Floquet wave number, spectra ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde ilk olarak anizotrop termoelastik plakalar için yüksek mertebeli bir dinamik teori geliştirilmiştir Daha sonra, bu plaka teorisine dayanarak, anizotrop termoelastik katmanlardan oluşan tabakalı cisimler için ayrık ve sürekli model (AM ve SM) olmak üzere iki dinamik model sunulmuştur Bu modellerden, periyodik tabakalı bileşik cisimler için düzleştirme operasyonları uygulanarak geliştirilen SM daha önemlidir SM'nin dayandığı özellikler sayılacak olursa: arayüzey ve Floquet şartlarını doğal olarak içermekte ve özellikle bileşik cisimdeki tabaka sayısı arttıkça bileşik cismin analizini kolaylaştırmaktadır; tabakalı bileşik cismin tüm şekil değiştirme modlarını içermektedir; frekanslar ve dalga sayılan için geçerlilik alam, sırasıyla teorinin ve arayüzey şartlarının mertebelerinin artırılmasıyla sağlanabilir SM'nin geçerliliği, iki fazlı periyodik tabakalı bileşik cisimlerde değişik yönlerde yayılan harmonik dalgaların tafyları (spektrumları) için ve aynı zamanda bileşik bir levhada tabakalara dik yayılan dalgaların neden olduğu geçici dinamik tepki için verdiği çözümlerin kesin çözümlerle karşılaştırılması ile yapılmıştır Sonuçlarda iyi bir uyuşma gözlenmiş ve modelin vitabakalara dik yönde yayılan harmonik dalgaların geçiş ve durduruş bantlarını da içeren tayflarının periyodik yapısını çok iyi tahmin ettiği bulunmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.