Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Bölümü

A fast model for computing infrared atmospheric background effects

Kızılötesi atmosferik arkaplan hesaplamaları için hızlı bir yol

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 172298 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A FAST MODEL FOR COMPUTING INFRARED ATMOSPHERIC BACKGROUND EFFECTS Sivasligil, Mustafa M.Sc, Department of Physics Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Akif Esendemir January 2006, 53 pages The infrared atmospheric background modeling can be considered as one of the important key factor to develop a successful target detection technique. During the infrared atmospheric background modeling, defining the input parameters of the atmospheric profile are very important for the calculations of the absorption, emission and scattering effects of the atmosphere. The main objective of this thesis is to find the answer for the question "is it possible to determine the "effective" height range for the sea level midlatitude clear weather conditions in the three special wavelength bands, 1-3 Jim, 3-5 Jim, 8-12 fim ?". The answer is important for three cases. These are to overcome the difficulties of finding all the parameters of the new atmospheric profile, to determine the dominant height range for the midlatitude region, and to shorten the time of the calculations of infrared IVbackground processes. In this study, it has been shown that it should be possible to determine the effective height range for sea level midlatitude clear weather conditions in the three special wavelength bands. As a result of this study it is shown that a new atmosphere model can be constructed more easily by overcoming the difficulties of finding all the parameters of the new atmospheric profile for the sea level clear weather midlatitude regions in a short time respectively. In this study the infrared radiation flux below 5 % difference between the whole, 100 km, and the effective height ranges is accepted. Keywords: Infrared atmospheric background, effective height range, IR atmospheric profile construction, midlatitude atmospheric profile, MODTRAN.

Summary:

oz KIZILÖTESİ ATMOSFERİK ARKAPLAN HESAPLAMALARI İÇİN HIZLI BİR YOL Sivaslıgil, Mustafa Yüksek lisans, Fizik Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Akif Esendemir Ocak 2006, 53 sayfa Kızılötesi atmosferik arkaplan modellemesi, başarılı bir hedef tespit etme tekniği açısından önemli bir anahtar etken olarak düşünülebilmektedir. Kızılötesi atmosferik arkaplan modellemesi esnasında, atmosferik profilin girdi parametrelerini tanımlamak atmosferin soğurma, yayınım ve saçılma etkilerinin hesaplanması için önemlidir. Bu tezdeki ana amaç, "deniz seviyesinde orta enlem bölgede temiz hava koşullarında üç dalgaboyu bant aralığı için, 1-3 (im, 3-5 ^ım, 8- 12 \xm, etkin yükseklik menzili bulunabilir mi?" sorusunu cevaplandırmaktır. Cevap üç durum için önemlidir. Bu durumlar, yeni atmosferik profilin bütün parametrelerini bulmaktaki güçlüğü aşmak, orta enlem bölge için baskın yükseklik menzilini tespit etmek ve kızılötesi arkaplan hesaplamalarındaki geçen zamanı azaltmak olarak yer almaktadır. Bu çalışmada, etkin yükseklik menzilinin deniz seviyesinde orta enlem bölgede temiz hava koşullarında üç bant aralığı için vibulunabileceği gösterilmektedir. Bu çalışmanın sonucunda, üç bant aralığı için deniz seviyesinde temiz hava koşullarında ve orta enlem bölgede yeni bir atmosfer modeli, atmosferik profilin bütün parametrelerini bulmaktaki güçlük aşılarak daha kolay ve kısa zamanda bulunabildiği gösterilmektedir. Bu çalışmada bütün menzil, 100 km, ve etkin yükseklik menzili arasındaki kızılötesi ışıma farkının 5 % 'nin altında olduğu durumlar kabul edilmektedir. Anahtar Kelimler: Kızılötesi atmosferik arkaplan, etkin yükseklik menzili, kızılötesi atmosferik profil oluşturma, orta enlem atmosferik profil, MODTRAN. vn