Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

A feature based design software for parts to be machined in a four-axis CNC lathe

Dört eksenli CNC torna tezgahında işlenebilecek parçalar için unsur tabanlı tasarım programı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167278 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A FEATURE BASED DESIGN SOFTWARE FOR PARTS TO BE MACHINED IN A FOUR- AXIS CNC LATHE Hatipoğlu, Demiralp M S , Department of Mechanical Engineering Supervisor: Prof Dr M A Sahir Ankan September 2005, 141 pages A previously developed feature library and algorithm are improved in order to de velop a software capable of designing of parts to be manufactured using a four-axis CNC lathe ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz DÖRT EKSENLİ CNC TORNA TEZGAHINDA İŞLENEBİLECEK PARÇALAR İÇİN UNSUR TABANLI TASARIM PROGRAMI Hatipoğlu, Demiralp Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr M A Sahir Arıkan Eylül 2005, 141 sayfa Önceden oluşturulmuş olan unsur kütüphanesi ve algoritma geliştirilip, parça tasarımı ve dört eksenli CNC torna tezgahında imalat yapabilme özelliği taşıyan bir bilgisayar programı oluşturulmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.