Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

A feminist analysis of the gender dynamics in the alevi belief and cem rituals

Alevi inancındaki ve cem ritüellerindeki toplumsal cinsiyet dinamiklerinin feminist bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277649 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to analyze the gender dynamics in the Alevi belief and the `Cem? rituals by focusing on the gap and tension between the discourse of equality and practices of the rituals Within the framework of a theoretical approach which underlines the evolution of monotheistic religions along a patriarchal line of development and the resultant subordination of women particularly in the rituals, the approach and the discourse of the Alevi belief on women is overviewed In this study, `cem? ceremonies of the selected Alevi communities in Istanbul and Isparta are analyzed empirically It is contended that while there are significant differences in terms of gender dynamics and women?s position between the observed cems, in general the gender equality principle of the belief is not fully realized ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, Alevi inancı ve `Cem' ritüellerindeki toplumsal cinsiyet dinamiklerini, söylemdeki eşitlik ve ritüeldeki pratikler arasındaki farklılık ve gerilime odaklanarak, analiz etmeyi amaçlamaktadır Tek tanrılı dinlerin ataerkil bir gelişim çizgisi dahilinde gelişimini ve bunun sonucunda ritüellerde kadının geri plana atılmasının altını çizen bir kuramsal çerçeveyi takiben, Alevi inancında kadına ilişkin söylem ve yaklaşım gözden geçirilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.