Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

A feminist standpoint analysis of women's shelters: A case in Turkey

Kadın sığınaklarının femınist duruş kuramı çerçevesinde analizi: Türkiye'den bir vaka çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321104 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to analyze women?s shelters in the context of the Feminist Standpoint Theory by focusing on a case in Turkey ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'den bir vaka örneğine odaklanarak kadın sığınaklarını Feminist Duruş Kuramı çerçevesinde analiz etmektir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.