Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A finite element model for partially restrained steel beam to column connections

Yarı rijit çelik kolon kiriş bağlantıları için bir sonlu eleman modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 452692 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the analyses of steel framed structures it is customary to assume the beam to column connections as either fully rigid which means that all moments are transferred from beam to column with negligible rotation or ideally pinned that resists negligible moment This assumption is reasonable for some types of connections However when considering steel connections such as bolted-bolted double web angle connections it can be seen that the behavior of these connections is in between the two extreme cases Thus a third connection type, namely semi rigid or partially restrained connection, is introduced However this type of connection exhibits such a nonlinear behavior that modeling this behavior necessities a substantial effort ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Çelik çerceveli yapıların analizi genellikle kiriş kolon bağlantılarında momentlerin kirişten kolona ihmal edilebilir bir dönme ile aktarıldığı yani rijit bağlantı olduğu veya ihmal edilebilir miktarda moment taşındığı yani mafsallı bağlantı olduğu dikkate alınarak yapılır Bu varsayım bazı bağlantı çeşitleri için makuldür Fakat bulonlu çelik bağlantılar düşünüldüğünde bu bağlantıların davranışlarının iki uç durumun arasında olduğu görülebilir Bu nedenle üçüncü bir bağlantı çeşidi kısmi kısıtlanmış ya da kısaca yarı rijit bağlantı tanımı ortaya çıkmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.