Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A flexible semantic service composition framework for pervasive computing environments

Yaygın bilişim ortamları için esnek semantik servis birleştirme çerçevesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 409149 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

With the advances in technology, high-speed connections, powerful and low cost devices have become available It is estimated that there will be tens of billions of devices connected to the Internet by 2020 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, yüksek hızlı bağlantılar, güçlü ve düşük maliyetli cihazlar ortaya çıktı 2020'de İnternet'e bağlı on milyarlarca cihazın olacağı tahmin edilmekte Bununla birlikte, bu kadar fazla cihazın daha etkin kullanılabilmesi için, bu cihazların farklı senaryolar dahilinde haberleşebilmeleri gerekiyor ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.