Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A fluid dynamics framework for control of mobile robot networks

Gezgin robot ağlarının kontrolü için bir akışkanlar dinamiği çerçevesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201732 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis proposes a framework for controlling mobile robot networks based on a fluid dynamics paradigm The approach is inspired by natural behaviors of fluids demonstrating desirable characteristics for collective robots The underlying mathematical formalism is developed through establishing analogies between fluid bodies and multi-robot systems such that robots are modeled as fluid elements that constitute a fluid body The governing equations of fluid dynamics are adapted to multi-robot systems and applied on control of robots ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez gezgin robot ağlarının kontrolü için akışkanlar dinamiği tabanlı bir çerçeve önermektedir Bu yaklaşım akışkanların sergilediği, kollektif robotlar için istenilen bazı doğal davranışlardan esinlenmektedir Dayanılan matematiksel yöntem akışkan cisimler ile çok robotlu sistemler arasında benzerlik kurularak geliştirilmiştir Bu benzerlikte robotlar bir akışkan kütleyi meydana getiren akışkan zerreleri olarak modellenmiştir Akışkanlar dinamiğini yöneten formüller çok robotlu sistemlere uyarlanmış ve robotların kontrolüne uygulanmıştır Bu model bir robotun akışını, komşu robotlar ve çevre ile olan yerel etkileşimleri temelinde yönetmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.