Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A formal representation of building codes to facilitate BİM-based automated code-checking

YBM-temelli otomatik yönetmelik denetlemeyi kolaylaştırmak için yapı yönetmeliklerinin biçimsel olarak modellenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 596436 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Building designs need to be checked against related building codes and regulations This control is mainly a manual process done by government professionals Therefore, it takes enormous amount of time and may lead to many errors A more sophisticated system is required for checking building codes and regulations ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yapı projelerinin ilgili standart ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir Bu kontrol süreci çoğunlukla resmi merciler tarafından manuel olarak yapılmaktadır Sonuç olarak, bu süreç büyük miktarda zaman alıp, birçok hataya sebebiyet verebilmektedir Bu nedenle yönetmelik denetimi için daha gelişmiş bir sistem gerekmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.