Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

A framework for authentication of medical reports based on keystroke dynamics

Medikal raporlarda kimlik doğrulaması için tuş vuruşu dinamikleri üzerine tasarlanmış temel bir altyapı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291681 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Privacy of personal health records is of ultimate importance Unfortunately, it is easy to obtain illegal access to electronic health records under insufficient security precautions Access control based on token or username/password is not adequate for applications in health domain which require heightened security Currently, electronic signature mechanisms are being employed as a strong alternative to classic methods In addition, biometrics provide more precise results in comparison to electronic signature methods However, applicability of biometrics in this field has been prohibited by factors such as the need for special hardware, increased implementation costs, and invasiveness of the biometry sensors (eg ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kişisel sağlık kayıtlarında gizlilik ve güvenlik hayati önem taşır Buna rağmen yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle elektronik sağlık kayıtlarına kural dışı erişim kolayca sağlanabilir Sağlık alanındaki yüksek güvenlik gerektiren uygulamalar için belirteç veya kullanıcı adı/parola ile yapılan erişim denetimi yeterli değildir Günümüzde elektronik imza mekanizmaları klasik yöntemlere güçlü bir alternatif olarak kurgulanmaktadır Bunun yanında, elektronik imza yöntemleriyle karşılaştırıldığında Biyometri daha kesin sonuçlar sağlar Ancak, özel donanım gerekliliği, artan uygulama maliyeti ve cihazlara alışma zorluğu (örn ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.