Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A Framework for distributed intrusion detection systems

Dağıtık saldırı tespit sistemleri için mimari tasarım önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119493 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A FRAMEWORK FOR DISTRIBUTED INTRUSION DETECTION SYSTEMS Öztosun, Ümit M Sc, Department of Information Systems Supervisor: Dr Altan Koçyiğit Co-Supervisor: Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz DAĞITIK SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİ İÇİN MİMARİ TASARIM ÖNERİSİ Öztosun, Ümit Yüksek Lisans, Bilişim Sistemleri Bölümü Tez Yöneticisi: Dr Altan Koçyiğit Ortak Tez Yöneticisi: Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.