Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A framework for qualitative assessment of domain specific languages

Alana özgü dillerin niteliksel değerlendirilmesi için bir çerçeve

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 340945 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Domain Specific Languages (DSLs) have been proposed in the literature with the aim of providing a wide range of advantages such as better productivity and quality for stakeholders involved with many aspects of software development. The objective of this study consists of supporting the improvement of DSL maturity by providing an A Framework for Qualitative Assessment of DSLs(FQAD). A formal approach is proposed for the assessment of DSLs. Metrics for DSL success measurement and the parameters that affect these metrics are determined. FQAD is constructed and FQAD process is defined in a step by step manner. A number of assessment paths in terms of levels are proposed, which are intended to be used for decision support when determining the success of the DSL. A multiple-case study consisting of two cases is conducted in order to mature and validate the proposed FQAD method.

Summary:

Alana Özgü Diller (AÖD) belirli bir alandaki yazılım problemlerini çözmeyi amaçlar. Literatürde AÖD, daha yüksek üretkenlik elde edilmesi, kalitenin artması, bakım ihtiyacının azalması ve kullanılabilirliğin yükselmesi amaçlarıyla önerilmiştir. Bu ilerlemelerin elde edilebilmesi için AÖD?lerin uygulama ortamına uygun olduğunun ve kalitesinin yüksek olduğunun belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmanın amacı AÖD?ler için bir etkinlik değerlendirme çatısı (FQAD) oluşturarak alana özgü dillerin olgunluk seviyesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. AÖD?lerin değerlendirilmesi için formal bir yaklaşım sunulmaktadır. Önce, literatürdeki programlama dillerinin etkinliğinin değerlendirilmesi çalışmaları, değerlendirme ölçütlerine göre sınıflandırılmış, ardından etkinlik, ölçüm ve yazılım modelleme teknolojileri kavramlarını oluşturan yapıları içeren teorik çatı sunulmuştur. AÖD etkinlik değerlendirmesi için metrikler ve bu metrikleri etkileyen parametreler belirlenmiştir. FQAD işleyişi adım adım tanımlanarak FQAD önerilmiştir. Değerlendirme modeli içinde, AÖD?lerin etkililiğini değerlendirirken karar vermeye yardımcı olmak amacıyla, seviyelerle ifade edilen değerlendirme yolları önerilmiştir. Durum çalışmaları planlanmış ve durum çalışmaları sırasında izlenecek yöntemler tasarlanmıştır. İki farklı durumu içerecek bir çoklu örnek durum çalışması yapılarak önerilen FQAD olgunlaştırılmış ve doğrulanmıştır.