Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

A Freudian study of the Grass is Singing, Aylak Adam and The White Hotel

The Grass is Singing, Aylak Adam ve The White Hotel adlı romanlar üzerine Freudian bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218001 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The thesis analyses the relations of psychology with literature by applying Freudian theories, and brings these relations into light in the novels of Doris Lessing, Yusuf Atılgan and D.M. Thomas. The first chapter clarifies the aim of the study and gives an overview of the relations between psychology and literature in the past and the present. It, then, provides brief background information about the theories of Freud and the relations of these theories with the themes, which are dealt with in the novels of the writers in question. The following chapters treat the novels according to the theories of Freud such as ?the Oedipus Complex, death and life instincts, unconscious, id, ego and superego?, and therefore the thesis primarily focuses on the hidden feelings of the protagonists as well as their struggle in the twentieth century world. Through the analyses of the protagonists, the study asserts that Freud has been influential on the works of different authors in different cultures, which reinforces the idea of the universality of his psychoanalytical theories. Keywords: Freud, psychoanalysis, unconscious, individual, society

Summary:

Tez edebiyat ve psikoloji arasındaki iliskiyi Freud'un teorilerini uygulayarak incelemekte ve bu iliskiyi Doris Lessing, Yusuf Atılgan ve D. M. Thomas'ın romanlarında ortaya koymaktadır. Ilk bölüm tezin amacını belirtip, geçmis ve günümüzde edebiyat ve psikoloji arasındaki iliski üzerine kısa bir giris yapmaktadır. Daha sonra, çalıma, Freud ve teorileri hakkında, ve bu teorilerin söz konusu olan romanlardaki kullanımı üzerine bilgi vermektedir. Bunu takip eden bölümler Freud'un ?Oedipus Kompleks, bilinçaltı, yasam ve ölüm içgüdüleri, id, ego ve süperego? gibi teorilerini uygulayarak romanları inceler ve bu amaç dogrultusunda öncellikle baskarakterlerin bastırılmıs duyguları ve onların yirminci yüzyıldaki mücadeleleri üzerinde durur. Analiz sonucunda, tez, Freud'un farklı kültürlerde farklı yazarlar üzerindeki etkisini ortaya koyarak, psikanaliz teorilerinin evrenselligini vurgulamaktadır. Anahtar kelimeler: Freud, psikanaliz, bilinçaltı, birey, toplum