Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A frost sensor system using MEMS technology

MEMS teknolojisi ile buz(lanma) algılama sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143499 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis presents the development of a frost sensing system using MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) technology to be used in a defrosting control unit in refrigerators The frost sensor is based on a micromachined capacitive sensor with a deflectable thin silicon diaphragm and a fixed electrode on a glass substrate forming the two sides of the capacitor When there is no frost on the thin diaphragm, it deflects and approaches to the bottom electrode with the application of a high actuation voltage, increasing the capacitance of the sensor; when there is frost on the thin diaphragm, it prevents the deflection, revealing the presence of the frost/ice A particular sensor has been used to achieve high deflection with relatively low actuation voltage This sensor has a diaphragm diameter of 804 \xm, diaphragm thickness of 6 um, and capacitive gap of 2 um The sensor has a second capacitor with a thick diaphragm, which is used as a reference capacitor in a differential readout circuit The sensor and some parts of the readout electronics is placed on an alumina substrate and hybrid connected to each other using wire bonds and conductive epoxy ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, MEMS (Mikro Elektro Mekanik Sistemler) teknolojisi ile üretilen, buzdolaplarındaki buzlanmayı çözme sisteminde kullanılacak bir buz algılama sisteminin geliştirilmesi anlatılmaktadır Mikroişlenmiş kapasitif basınç duyargası buzlanma duyargası olarak kullanılmıştır Kapasitif basınç duyargasının çalışma prensibi, esnek bir diyaframın yüksek gerilim uygulandığında aşağıya doğru eğilmesine dayanır Bu diyafram iki elektrotlu bir kapasitörün üst elektrodudur Alt elektrota yüksek gerilim uygulandığında, elektrot esnek diyaframa eletrostatik güç uygular Normalde, diyafram gerilim uygulandığında aşağı doğru eğilir; ancak üzerinde buzlanma varsa diyafram eğilmez Bağıl olarak düşük bir gerilime yüksek eğilim veren bir duyarga kullanılmıştır Diyafram çapı 804 (im, diyafram kalınlığı 6 [im ve kapasitif aralığı 2 jim olan bir duyarga kullanılmıştır Bu duyarga, çeşitli basınç duyargaları arasında en düşük çalışma gerilimine sahiptir Çalışma gerilimi düştükçe bu gerilim değerinin kontrol devresi tarafından üretilmesi de kolaylaşır Buz eritme işleminin başlatılması kontrol tasarımının yapılması ile elde edilmiştir Kontrol tasarımı, kontol devresi yardımı ile gerçekleştirilir Kontol devresi, buz duyargasını yüksek gerilimlerle çalıştır ve bu çalışmaların sonucuna göre buz eritme işleminin başlamasına karar verir Bu devre analog ve sayısal olmak üzere iki kısımda oluşur Analog kısım duyargadan gelen analog veriyi alır ve sayısala çevirir Sayısal kısım ise sayısala çevrilmiş olan analog veriyi kullanarak buz eritme işleminin başlatılmasına karar verir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.