Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A functional software measurement approach bridging the gap between problem and solution domains

Problem ve çözüm uzayı arasında bağlantı sağlayan bir işlevsel büyüklük ölçüm yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360573 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

There are various software size measurement methods that are used in various stages of a software project lifecycle Although functional size measurement methods and lines of code measurements are widely practiced, none of these methods explicitly position themselves in problem or solution domain This results in unreliable measurement results as abstraction levels of the measured artifacts vary greatly Unreliable measurement results hinder usage of size data in effort estimation and benchmarking studies ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yazılım proje yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında kullanılan birçok yazılım büyüklük ölçüm metot bulunmaktadır İşlevsel büyüklük ölçümü ile kod satır sayısı tabanlı ölçümler yaygın olarak kullanılsa da, bu yöntemlerin hiçbiri kendisini kesin ve açık bir şekilde problem veya çözüm uzayında konumlamamaktadır Ölçülen kavramların soyutluk seviyeleri büyük değişiklikler gösterdiğinden, bu durum, ölçüm sonuçlarının güvenilirliğini azaltmaktadır Güvenilir olmayan ölçüm sonuçları ise, ölçüm verilerinin, işgücü kestirimi, kıyas çalışmaları gibi alanlarda kullanılmasını zorlaştırmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.