Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı

A fuzzy based decision support system for locational suitability of settlements; Odunpazarı, Eskişehir case study

Yerleşimlerin konumsal uygunluğu için bulanık tenmelli karar destek sistemi; Proje alanı: Odunpazarı, Eskişehir

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 172270 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A FUZZY BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR LOCATIONAL SUITABILITY OF SETTLEMENTS; ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR CASE STUDY ERCAN, ismail M Sc, Department of Geodetic and Geographic Information Technologies Supervisor: Assist Prof Dr Zuhal AKYÜREK January 2006, 90 pages Spatial Decision Making as a branch of decision making science deals with geographically related data in order to achieve complex spatial decision problems Fuzzy set theory is one of the methods that can be used to come up with these types of problems On the other hand, Geographical Information Systems (GIS) is one of the most powerful tools that we can use to accomplish spatial decision problems ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ YERLEŞİMLERİN KONUMSAL UYGUNLUĞU İÇİN BULANIK TEMELLİ KARAR DESTEK SİSTEMİ; PROJE ALANI: ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR ERCAN, İsmail Yüksek Lisans, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Yrd Doç Dr Zuhal AKYÜREK Ocak 2006, 90 sayfa Karar verme biliminin bir dalı olarak, mekansal karar üretme, karmaşık mekansal karar verme problemlerini aşmak için coğrafi olarak ilişkilendirilmiş veri ile ilgilenir Bulanık küme teorisi de bu tür problemleri çözmek için kullanılabilecek metodlardan biridir Diğer taraftan, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) mekansal karar verme problemlerini çözmek için kullanabileceğimiz güçlü araçlardan biridir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.