Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A fuzzy human resource allocation model in quality function deployment

Kalite fonksiyonu açınımında bulanık insan kaynakları atama modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251891 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, a personnel selection model has been developed based on Fuzzy Quality Function Deployment framework, which provides a strong linkage between the content of the job in question and characteristics of selected candidate(s) by translating the tasks involved in the job into required personnel characteristics. Thus, content-related validity of the model is ensured; and vagueness and subjectivity, inherent in personnel selection processes are involved in the model. The proposed model also allows multiple decision makers, who are responsible for; or who are affected by the selection decision, to be involved in the determination of personnel characteristics and final selection processes. Linguistic variables and associated triangular fuzzy numbers have been used for modeling the vagueness and subjectivity in the assessment of the levels of required personnel characteristics and assessments of candidates. The model has been applied for two real-life problems and the results of these applications have revealed that the proposed model can distinguish the candidates accurately with respect to the required characteristics. Also, since decision makers are not capable of analyzing and synthesizing vast amount of job and candidate information judgmentally, the utility of the proposed model is established.

Summary:

Bu çalışmada, Bulanık Kalite Fonksiyonu Açınımı temelli bir personel seçim modeli geliştirilmiştir. Bulanık Kalite Fonksiyonu Açınımı yönteminin kullanımı söz konusu işin içerdiği görevleri gerekli personel niteliklerine çevirerek, iş içeriği ile seçilen adayın nitelikleri arasında güçlü bir bağ sağlamaktadır. Böylelikle, seçim modelinin içeriğe ilişkin geçerliliği sağlanmış ve personel seçim süreçlerinde mevcut olan belirsizlik ve subjektiflik modele dahil edilmiştir. Önerilen model ayrıca, gerek personel seçim kararından sorumlu, gerekse seçim kararından etkilenecek birden fazla karar vericinin gerekli personel niteliklerinin belirlenmesine ve nihai seçim sürecine katılmasını sağlamaktadır. Gerekli personel niteliklerinin seviyelerini ve başvuran adayları değerlendirirken mevcut olan belirsizlik ve subjektifliği modellemek için dilsel değişkenler ve onlara karşılık gelen üçgen bulanık sayılar kullanılmıştır. Model iki gerçek hayat problemi için uygulanmış ve sonuçlar modelin gerekli personel niteliklerine gore adayları doğru bir şekilde ayırabildiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, karar vericilerin büyük miktardaki iş ve aday bilgilerinin analiz ve sentezini muhakeme yolu ile gerçekleştirmelerinin mümkün olmamasından dolayı önerilen modelin yararlılığı kanıtlanmış olmaktadır.