Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı / Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı

A fuzzy multi criteria decision making approach to software life cycle model selection

Yazılım yaşam döngüsü modeli seçimi için bir bulanık çok kriterli karar verme yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 324009 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Software is in a wide variety of application areas in todays world and is essential for all kinds of businesses Developing high quality software for business success is therefore prime importance For ensuring software quality, software engineering project management needs to be in every stages of the life cycle Lack of proper and sufficient software engineering project management cause the projects to fail, to have problems with time, budget and required features ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yazılım, bugünün dünyasında çok geniş bir uygulama alanına sahip ve her türlü iş için bir gereksinim konumundadır Dolayısıyla, yüksek kalitede yazılım üretmek her türlü iş başarısı için vazgeçilmez bir öneme sahiptir Yazılım kalitesini sağlamak için, yazılım mühendisliği proje yönetimi yazılım yaşam döngüsünün her aşamasında yer almalıdır Yazılım mühendisliği proje yönetiminin olmaması yada yeterli olmaması, projelerin zaman, bütçe ve gerekli özellikleri yerine getirememekten dolayı başarısız olmalarına sebep olmaktadır Diğer yandan, etkin ve verimli yazılım projesi yönetimi halen, yazılım organizasyonları için bir zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.