Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A game of clustered electricity generators

Kümelenmiş elektrik üreticilerine ilişkin bir oyun

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238292 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Turkish Electricity Market is modeled as a non-cooperative game with complete information in order to simulate the behavior of market participants and analyze their possible strategies. Player strategies are represented with multipliers in a discrete strategy set. Different market scenarios are tested through different game settings. As the novelty of this thesis, similar market participants are clustered and treated as single players in order to apply game theory in an efficient way. Generators are clustered using Agglomerative Hierarchical Clustering and Square Sum of Deviations is used as the proximity measure. The game is constructed with three players that reflect the main characteristics of the market participants. Clusters and game scenarios are constructed using the real market data of the Turkish Electricity Market at four different time points in 2008 and results are compared. Clustering results reflect the actual installed capacity distribution based on the main companies and fuel types in Turkish Electricity Market. According to four games of clustered electricity generators, when there is not enough competition in the market, dominant player is advised to submit bids with lower price for energy surplus cases and offers with higher price for energy deficit cases. However, when there is competition in the market, players are advised to submit offers with lower price in order to take a share of the limited demand for up-regulation.Key words: Electricity Market, Game Theory, Cluster Analysis, Bid Curve

Summary:

Piyasa katılımcılarının davranışlarının simüle edilmesi ve olası stratejilerinin analiz edilmesi için Türkiye Elektrik Piyasası tam bilgi ile işbirlikçi olmayan bir oyun olarak modellenmiştir. Oyuncuların stratejileri ayrık strateji kümesinde çarpanlarla yansıtılmıştır. Çeşitli piyasa senaryoları farklı oyun durumlarıyla test edilmiştir. Bu tez ile getirilen bir yenilik olarak oyun teorisinin verimli bir şekilde uygulanması için benzer piyasa katılımcıları kümelenip tek bir oyuncu olarak ele alınmıştır. Üreticiler Hiyerarşik Toplama yöntemi ile kümelenmiş ve Sapmaların Karelerinin Toplamı yakınlık ölçüsü olarak kullanılmıştır. Piyasa katılımcılarının temel özelliklerini yansıtan üç oyuncu ile oyun kurulmuştur. 2008 yılındaki dört farklı zaman dilimi için Türkiye Elektrik Piyasasının fiili piyasa verileri kullanılarak kümeler ve oyun senaryoları oluşturulmuş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kümeleme sonuçları, Türkiye Elektrik Piyasasındaki belli başlı şirket ve yakıt tipleri bazında güncel kurulu güç dağılımını yansıtmaktadır. Kümelenmiş elektrik üreticilerine ilişkin dört oyuna göre piyasada yeterli rekabet olmadığında, hakim oyuncunun enerji fazlası olan durumlar için daha düşük fiyatlı yük atma teklifleri vermesi ve enerji açığı olan durumlar için daha yüksek fiyatlı yük alma teklifleri vermesi önerilmektedir. Ancak, piyasada rekabet olduğunda oyuncuların yük alma için sınırlı olan talepten pay alabilmeleri için daha düşük fiyatlı yük alma teklifleri vermesi tavsiye edilmektedir.Anahtar kelimeler: Elektrik Piyasası, Oyun Teorisi, Küme Analizi, Teklif Eğrisi