Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A game theoretic approach to competitive newsboy problem with bounded demands

Sınırlı talepler altında rekabetçi gazeteci çocuk probleminin oyun kuramıyla analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143498 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, we deal with the newsboy problem under competition using game theory. Bounded market demand is randomly distributed among the players ac cording to pre-determined rules. Each player maximizes the expected profit over the order quantity satisfying a random demand depending on competitor's de mand. Since the excess demand of any player is totally allocated to the other, the players' decisions are interdependent and Nash equilibrium point can be ob tained. In this study, sufficiency conditions for the existence and uniqueness of Nash equilibrium are provided and an algorithm to compute the unique Nash solution is proposed. Keywords: Inventory, Game Theory, Newsboy Model

Summary:

Bu çalışmada rekabet altında gazeteci çocuk problemi oyun teorisiyle analiz edil miştir. Pazarın sınırlı talebi rassal olarak iki oyuncuya belli kurallara göre dağılır. Oyuncular, oluşan bağımlı taleplerini karşılamak üzere kârlarını maksimize ede cek sipariş miktarlarını bulmaya çalışırlar. Bir oyuncunun karşılayamadığı talep diğerine gideceğinden her birinin vereceği karar diğerininkini etkiler ve Nash denge noktası çözümü verir. Çalışmamızda, bu noktanın varlığı ve tekliği için yeter koşullar bulunmuş, denge noktasını verecek bir algoritma önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Envanter, Oyun Teorisi, Gazeteci Çocuk Problemi