Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Garphical user interface for electrical interconnected system analysis

Elektrik enterkonnekte sistem analizi için bir grafşksel kullanıcı arabirimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 56917 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A GRAPHICAL USER INTERFACE FOR ELECTRICAL INTERCONNECTED SYSTEM ANALYSIS Günaydın, Mehmet Hakan M S , Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor : Prof Dr Osman Sevaioğlu January 1996, 199 pages This thesis analyzes the prewritten software program, EISA and constructs a graphical user interface for Windows environment The name of this graphical user interface software is Front ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz ELEKTRİK ENTERKONNEKTE SİSTEM ANALİZİ İÇİN BİR GRAFİKSEL KULLANICI ARABİRİMİ Günaydın, Mehmet Hakan Yüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.