Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A general evaluation of linear elastic assessment procedures in seismic codes

Deprem yönetmeliklerindeki doğrusal elastik değerlendirme yöntemlerinin irdelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368937 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Linear elastic procedures are extensively used in seismic codes either for design or assessment, however it does not necessarily mean that they are always accurate ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Deprem yönetmeliklerinde doğrusal elastik yöntemler hem tasarım hem de deprem güvenliği değerlendirmesinde sıklıkla kullanılmaktadır Ancak bu durum onların her zaman tutarlı olduğu anlamına gelmez ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.