Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A general framework for adaptive radar detection based on fast and slow-time preprocessing

Hızlı ve yavaş zamanda ön işlemeye dayanan uyarlamalı radar detektörleri üzerine genel bir çerçeve

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 581496 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis is about the design of an adaptive radar detector under heterogeneous clutter environment using a small number of secondary data, which is at the same time robust to Doppler mismatch To this end, the observations taken from heterogeneous clutter environment are first processed with a specially designed fast-time preprocessing matrix, cleansing the target contamination in the secondary range cells Using these clean secondary data, the covariance matrix of the clutter is estimated via the parametric spectral estimation method proposed by Burg Using this clutter space and the target space in which the targets are assumed to be in Generalized Eigenspace operation, a reduced dimension space which includes the target space and escapes the clutter space is found ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, heterojen karga¸sa altında az sayıda ikincil menzil hücresi kullanarak çalışan, aynı zamanda Doppler uyumsuzluklarına karşı gürbüz olan bir uyarlamalı radar detektörü tasarımıyla ilgilidir Bu amaçla heterojen kargaşa altında alınan gözlemler önce özel tasarlanmış bir hızlı-zaman işleme matrisiyle işlenip, hedef yankısının ikincil menzil hücrelerindeki uzantıları temizlenmektedir Sonrasında bu temizlenmiş verileri kullanarak, Burg tarafından önerilen parametrik spektrum kestirim metoduyla kargaşanın kovaryans matrisi kestirilmektedir Kestirilen bu kargaşa uzayı ile hedefin içinde olduğu tahmin edilen hedef uzayı kullanılarak, Generalized Eigenspace operasyonu ile hedef uzayını içerip kargaşa uzayından kaçan, düşük boyutlu bir uzay bulunmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.