Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A general production and financial planning model for integrated poultry organizations

Entegre tavuk organizasyonları için genel üretim ve finansal planlama modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143514 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

For the last two decades, demand for poultry meat has been soared, since it is healthier and less costly than its substitutes. In order to meet this increasing de mand, integrated poultry organizations have been established all over the world. Usually, an integrated poultry organization has the divisions of breeder coops, incubation house, broiler coops, feed mill, slaughterhouse and marketing. This complex structure makes production plajxning activities more difficult for inte grated poultry organizations. The aim of this study is to propose a production and financial planning model for Önder Integrated Poultry Incorporation using mathematical modelling techniques and statistical methods. Keywords: Integrated Poultry Organization, Production Planning, Statistics, Mathematical Modelling

Summary:

Son yirmi sene içerisinde, tavuk etinin daha sağlıklı ve ikâmelerinden daha ucuz olması dolayısı ile talebi artmıştır. Artan talebi karşılamak amacı ile bütün dünya üzerinde entegre tavuk organizasyonları kurulmuştur. Alışılagelmiş bir entegre tavuk organizasyonunda, damızlık kümesleri, kuluçkahâne, piliç üretim kümesleri, yem fabrikası, kesimhâne ve pazarlama bölümleri bulunmaktadır. Bu karmaşık yapı, entegre tavuk organizasyonlanndaki üretim planlama faaliyetlerini zorlaştırmaktadır. Bu çahşmamn amacı, Önder Entegre Tavukçuluk A.Ş. için, matematiksel modelleme teknikleri ve istatistik yöntemleri kullanarak bir üretim ve finansal planlama modelinin önerilmesidir.Anahtar Kelimeler: Entegre Tavuk Organizasyonu, Üretim Planlama, İstatistik, Matematiksel Modelleme