Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bölümü

A general pseudospectral formulation of a class of sturm-liouville systems

Sturm-lıouvılle sistemlerinin bir sınıfı için genel bir sanki-spektral formülasyon

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269017 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a general pseudospectral formulation for a class of Sturm-Liouville eigenvalueproblems is consructed It is shown that almost all, regular or singular, Sturm-Liouville eigenvalueproblems in the Schr¨odinger form may be transformed into a more tractable form Thistractable form will be called here a weighted equation of hypergeometric type with a perturbation(WEHTP) since the non-weighted and unperturbed part of it is known as the equationof hypergeometric type (EHT) It is well known that the EHT has polynomial solutions whichform a basis for the Hilbert space of square integrable functions ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, Sturm-Liouville özdeğer problemlerinin bir sınıfı için genel bir sanki-spektral formülasyon verildi Schrödinger formundaki neredeyse bütün düzgün ya da tekil Sturm - Liouvilleözdeğer problemlerinin daha uygun bir forma dönüştürülebileceği gösterildi Bu formunyalın hali hipergeometrik tip denklem (EHT) olarak bilindiği için yeni form burada perturbeedilmis¸ ağırlıklı hipergeometrik tip denklem (WEHTP) olarak adlandırılacaktır Hipergeometriktip denklemin, karesi integrallenebilir fonksiyonların oluşturduğu Hilbert uzayınabaz teşkil eden polinom çözümlerinin olduğu biliniyor ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.