Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı

A generic analysis of Turkish social realist cinema: 1960-1965

Türkiye sinemasında toplumsal gerçekçiliğin tür analizi: 1960-1965

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481704 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study is devoted to a generic analysis of social realist films made in Turkey between 1960 and 1965 This cinematic tendency emerged in the period following the coup of May 27th and started to fade away after 1965 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma Türkiye'de 1960-1965 yılları arasında yapılan toplumsal gerçekçi filmlerin türsel analizine ayrılmıştır Türk sinemasında bu eğilim 27 Mayıs darbesinin hemen ardından belirmiş ve 1965 yılının ardından kaybolmaya yüz tutmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.