Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A generic and extendable system architecture for intelligent transportation systems

Akıllı ulaşım sistemleri için genel ve genişletilebilir bir sistem mimarisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 380993 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Intelligent Transportation Systems (ITS) are distributed systems with different communicating parties which are vehicles with ITS-supporting On Board Units (OBUs), Road Side Units (RSU) and user mobile devices These parties collectively run application services that are developed and managed by different application service providers by communicating among each other under certain timing constraints In the current state of art, hardware, software and communications that are required to implement a given ITS application are all specifically re-designed for each application service This thesis presents a system architecture named as Car Content Delivery (CarCoDe) for ITS application development complete with a software stack and communication specifications CarCoDe is generic and can be used by all ITS parties by defining the relevant specific features It provides a simple software stack and supports both short range and long range communications over a third node Furthermore, CarCoDe has been attached with great importance to flexibility and modularity features which make it extendable for future contributions The features of CarCode are demonstrated by a realization of it for a vehicle OBU and implementing an icy road warning application ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), AUS destekleyen araca takılı ünite (ATÜ) taşıyan araçlar, yol kenarı üniteleri ve kullanıcı mobil cihazları gibi farklı ve birbirleri ile haberleşen bileşenlerden oluşan dağıtık sistemlerdir Bu bileşenler farklı uygulama servis sunucuları tarafından geliştirilen ve yönetilen ve birbirleri ile zaman kısıtları altında haberleşmesi gereken uygulamaları çalıştırmaktadırlar Günümüzdeki durumda her bir yeni AUS uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli donanım, yazılım ve haberleşme altyapısı uygulamaya özel olarak yeniden tasarlanmaktadır Bu tezde AUS uygulama geliştirimi amaçlı CarCoDe sistem mimarisi yazılım yığıtı ve haberleşme kuralları ile birlikte önerilmektedir CarCoDe, ilgili bileşen için özelleştirilerek bütün AUS bileşenleri için uygulama geliştirmeyi mümkün kılan soyut bir mimaridir CarCoDe yazılım mimarisi ile kısa ve uzun menzilli haberleşme üçüncü bir sunucu düğüm üzerinden sağlanmaktadır CarCoDe gelecekteki genişletmeleri destekleyecek şekilde esnek ve modüler olarak tasarlanmıştır CarCoDe'nin özellikleri ve çalışması bir ATÜ üzerinde gerçeklenerek örnek bir AUS uygulaması olan buzlu yol uyarısı ile gösterilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.