Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A genetic algorithm for biobjective multi-skill project scheduling problem with hierarchical levels of skills

İki amaçlı hiyerarşik beceri seviyelerine sahip çok-becerili proje çizelgeleme problemi için genetik bir algoritma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269052 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In Multi-Skill Project Scheduling Problem (MSPSP) with hierarchical levels of skills, there are more than one skill type and for each skill type there are levels corresponding to proficiencies in that skill The purpose of the problem is to minimize or maximize an objective by assigning resources with different kinds of skills and skill levels to the project activities according to the activity requirements while satisfying the other problem dependent constraints Although single-objective case of the problem has been studied by a few researchers, biobjective case has not been studied yet In this study, two objectives, which are the makespan and the total skill wasted, are taken into account and while trying to minimize the makespan, minimizing the total skills wasted is aimed By the second objective, overqualification for the jobs is tried to be minimized in order to prevent job dissatisfaction The biobjective problem is solved using a Multiobjective Genetic Algorithm, NSGA-II ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Hiyerarşik beceri seviyelerine sahip çok-becerili proje çizelgeleme problemlerinde birden fazla beceri çeşidi ve her beceri çeşidi için o becerideki yeterliliğe denk gelen seviyeler bulunmaktadır Problemin amacı probleme bağlı diğer kısıtlar sağlanırken, aktivitelerin gereksinimlerine göre farklı beceri çeşitlerine ve beceri seviyelerine sahip kaynakların proje aktivitelerine atanmasıyla bir amacın en az seviyede veya en yüksek seviyede tutulmasıdır Her ne kadar tek amaçlı konular çok az araştırmacı tarafından çalışılmış olsa da, iki amaçlı konu hiç çalışılmamıştır Bu çalışmada iki amaç, proje süresi ve toplam beceri israfı, göz önüne alınarak proje süresi en az seviyede tutulmaya çalışılırken toplam beceri israfının da en az seviyede tutulması hedeflenmiştir İkinci amaçla, iş tatminsizliğini engellemek için işler için fazla niteliklilik en az seviyede tutulmaya çalışılmıştır İki amaçlı problem bir Çok Amaçlı Genetik Algoritma, NSGA-II, kullanılarak çözülmüştür ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.