Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

A genetic algorithm for structural optimization

Genetik algoritma ile yapısal optimizasyon

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199244 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA GENETIC ALGORITHM FOR STRUCTURAL OPTIMIZATIONTaşkınoğlu, Evren EyüpM.S., Department of Mechanical EngineeringSupervisor : Prof. Dr. Süha OralDecember 2006, 93 pagesIn this study, a design procedure incorporating a genetic algorithm (GA) isdeveloped for optimization of structures. The objective function considered is thetotal weight of the structure. The objective function is minimized subjected todisplacement and strength requirements. In order to evaluate the design constraints,finite element analysis are performed either by using conventional finite elementsolvers (i.e. MSC/NASTRAN®) or by using in-house codes. The application of thealgorithm is shown by a number of design examples. Several strategies forreproduction, mutation and crossover are tested. Several conclusions drawn fromthe research results are presented.Keywords: Genetic Algorithm, Structural Optimizationiv

Summary:

ÖZGENETİK ALGORİTMA İLE YAPISAL OPTİMİZASYONTaşkınoğlu, Evren EyüpYüksek Lisans, Makina Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi : Prof. Dr. Süha OralAralık 2006, 93 sayfaBu çalışmada, yapıların optimizasyonunda kullanılmak üzere Genetik Algoritmatabanlı bir tasarım prosedürü geliştirilmektedir. Amaç fonksiyonu yapıların toplamağırlığıdır. Amaç fonksiyonu, deplasman ve dayanıklılık gerekleri baz alınarakazaltılmaktadır. Tasarım kısıtlamalarının değerlendirilmesinde, sonlu elemananalizleri, yaygın sonlu eleman çözücüleri (MSC/NASTRAN® gibi) yada mevcutyazılmış programlar kullanılarak yapılmaktadır. Algoritmanın uygulaması, bazıtasarım örnekleriyle gösterilmiştir. Birkaç reprodüksiyon, mutasyon ve crossoverstratejisi denenmiştir. Araştırma sonuçlarından çıkarılan bazı yargılar sunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Genetik algoritma, Yapısal optimizasyonv