Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A genetic algorithm for the location-routing problem with time windows

Zaman kısıtlı yerleşim-rotalama problemi için bir genetik algoritma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180929 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA GENETIC ALGORITHM FOR THE LOCATION-ROUTINGPROBLEM WITH TIME WINDOWSÖzgönenç, HandeM Sc , Department of Industrial EngineeringSupervisor: Asst Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZZAMAN KISITLI YERLEŞ M-ROTALAMA PROBLEM ÇNB R GENET K ALGOR TMAÖzgönenç, HandeYüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Y Doç ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.