Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A genetic algorithm for the resource constrained project scheduling problem

Kısıtlı kaynaklı iş programlaması probleminin genetik algoritmalar ile çözülmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305654 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The resource-constrained project scheduling problem (RCPSP) aims to find aschedule of minimum makespan by starting each activity such that resourceconstraints and precedence constraints are respected However, as the problemis NP-hard (Non-Deterministic Polynomial-Time Hard) in the strong sense, theperformance of exact procedures is limited and can only solve small-sizedproject networks In this study a genetic algorithm is proposed for the RCPSP The proposed genetic algorithm (GA) aims to find near-optimal solutions andalso overcomes the poor performance of the exact procedures for large-sizedproject networks Contrarily to a traditional GA, the proposed algorithmemploys two independent populations: left population that consist of leftjustified(forward) schedules and right population that consist of right-justified(backward) schedules ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kısıtlı kaynaklı iş programlaması problemi faaliyetlerin öncelik sırasını vekaynak kısıtlarını dikkate alarak mümkün olan minimum proje süresinibulmayı amaçlar Bu problem polinomsal zamanda çözülebilen bir problemolduğu için kesin sonucu bulmaya yönelik algoritmalar küçük boyutluprojelerin çözümü ile sınırlıdır Bu tezde sunulan genetik algoritma kesineyakın sonuçları küçük projelerin yanında kesin çözüm algoritmalarının zayıfolduğu büyük projeler için de bulmayı amaçlamaktadır Geleneksel genetikalgoritmalara karşın, önerilen algoritma ileriye doğru planlama ile üretilen vegeriye doğru planlama ile üretilen iki farklı popülasyon içerir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.