Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

A genetic algorithm for the resource constrained project scheduling problem having a single machine with sequence dependent setup times

Sıra bağımlı kurulum zamanlı tek bir makineye sahip kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemi için bir genetik algoritma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341129 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The scheduling problem considered in this study is the integration of two different problems in the scheduling area One of the problems is the resource constrained project scheduling problem with renewable resources, while the other one is the single machine scheduling problem with sequence dependent setup times ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada ele alınan çizelgeleme problemi çizelgeleme alanındaki iki farklı tipteki çizelgeleme probleminin birleşiminden oluşmaktadır Bu problemlerden biri kaynak (yenilenebilir) kısıtlı proje çizelgeleme problemi, diğeri ise sıra bağımlı kurulum zamanlarına sahip tek makineli çizelgeleme problemidir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.