Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bölümü

A geometric approach to absolute irreducibility of polynomials

Polinomların indirgenemezliğine geometrik bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153409 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A GEOMETRIC APPROACH TO ABSOLUTE IRREDUCIBILITY OF POLYNOMIALS Koyuncu, Fatih Ph D , Department of Mathematics Supervisor: Doç Dr Ferruh Ozbudak April 2004, 78 pages This thesis is a contribution to determine the absolute irreducibility of polynomials via their Newton polytopes For any field F, a polynomial / 6 F[xi,x%, ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Öz POLINOMLARIN INDIRGENEMEZLIGINE GEOMETRİK BİR YAKLAŞIM Koyuncu, Fatih Yüksek Lisans, Matematik Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Ferruh Özbudak Nisan 2004, 78 sayfa ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.