Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A GIS based real estate information system: Case study in Adapazarı

Coğrafi bilgi sistemi tabanlı emlak bilgi sistemi: Adapazarı örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 121604 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A GIS BASED REAL ESTATE INFORMATION SYSTEM: CASE STUDY IN ADAPAZARI Tarhan, Çiğdem M S , Graduate School of Nature and Applied Sciences, Department of Geodetic and Geographic Information Technologies Supervisor: Assoc Prof Oğuz IŞIK Co-Supervisor: Assist Prof Vahap TECİM November 2002, 123 pages Traditional real estate marketing methods has started to change as necessities of technological developments and data variation Therefore, real estate business has served in computer-based However, this service could not develop enough because of some problems In addition to technological developments, customers want to be informed in extensive detail such as spatial locations of properties by using recent technology but Turkish real estate brokers could not serve spatial and physical information together At this point, the hypothesis of this thesis is that Turkish real estate business would acquire widened horizons via Geographic Information System (GIS) because of the technological and the social changes of the real estate and the real estate business mTurkish real estate agents can be categorized as individual and organized agents Turyap, Re-max, Turpa and Birleşmiş Emlakçılar are the organized real estate agent examples of this thesis This study aims that to be formed a graphical user interface, which supports map- and computer-based real estate business Erenler District in Adapazarı Greater Municipality was selected as the pilot area 1/1000 scale as-is map is the basis of the study In addition, three dimensional topographic map is used so as to obtain general information Maplnfo 5 5 is used in map-based studies Three dimensional studies are performed by using Vertical Mapper 2 3 Also, databases are created by using MS Access XP The graphical user interfaces are formed via Visual Basic 6 0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI EMLAK BİLGİ SİSTEMİ: ADAPAZARI ÖRNEĞİ Tarhan, Çiğdem Yüksek Lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Oğuz IŞIK Ortak Tez Yöneticisi: Yrd Doç Dr Vahap TECİM Kasım 2002, 123 sayfa Geleneksel emlakçilik faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan yöntemler günümüzde gerek teknolojinin bir gereği olarak gerekse emlak sektöründe kullanılan verilerin çeşitlenmesi ile değişmeye başlamış ve emlakçilik faaliyetleri bilgisayar ortamında yürütülmeye başlanmıştır Fakat emlak faaliyetlerinde bilgisayar kullanımı birtakım problemler nedeni ile gelişememiştir Bununla birlikte, Türkiye'de emlakçılar faaliyetlerinde emlağın fiziksel ve konumsal bilgilerini bir arada sunamamaktadırlar Bu noktada, emlak sektörünün Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile entegrasyonun bir ihtiyaç haline geldiği bu tezin hipotezidir Türkiye'de emlakçilik faaliyetleri genel olarak bireysel ve örgütlü emlakçılar olarak yürütülmektedir Turyap, Re-max, Turpa ve Birleşmiş Emlakçılar bu çalışmanın örgütlü emlakçı örnekleridir Bu çalışmanın amacı örgütlü emlakçıların konut pazarında ihtiyaçları olan bilgisayar ve harita tabanlı emlakçilik faaliyetlerini destekleyen bir kullanıcı ara yüzü hazırlanmasıdır Pilot proje alanı olarak Sakarya il'i Adapazarı Merkez llçe'ye bağlı Erenler Mahallesi seçilmiştir 1/1000 ölçekli hali hazır harita çalışmanın harita tabanını oluşturmaktadır Bunun yanında alana ait eğim haritası da genel bilgi amaçlı kullanılmıştır Harita tabanlı çalışmalarda CBS yazılımı olarak Maplnfo 5 5, üç boyutlu arazi modelleme için Vertical Mapper 2 3, veritabanlarının hazırlanmasında Access XP, ara yüz hazırlanmasında da Visual Basic 6 kullanılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.