Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

A global approach to the hydrogen production, carbon assimilation and nitrogen metabolism of rhodobacter capsulatus by physiological and microarray analyses

Rhodobacter capsulatus?un hidrojen üretimi, karbon asimilasyonu, ve azot metabolizmasına fizyolojik ve mikrodizin analizleri ile global bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 318842 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

One of the most important parameters affecting hydrogen production in photofermentation process is the type of carbon and nitrogen sources For this reason in this research, the effect of different nitrogen sources (5mM ammonium chloride and 2mM glutamate) and acetate concentrations (40-80mM) on metabolism of Rhodobacter capsulatus were investigated First of all, physiological experiments were carried out to compare growth, hydrogen production and substrate utilization behaviors of R capsulatus on different nitrogen sources and acetate concentrations For further understanding of hydrogen production, carbon assimilation and nitrogen metabolism; microarray analysis were conducted For this purpose, an Affymetrix GeneChip for R ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Fotofermentasyon sürecinde hidrojen üretimini etkileyen en önemli parametrelerden biri karbon ve azot kaynaklarının türüdür Bu nedenle bu araştırmada, farklı azot kaynaklarının (5mM amonyum klorür ve 2mM glutamat) ve asetat konsantrasyonlarının (40-80mM) R capsulatus'un metabolizması üzerine etkisi incelenmiştir İlk olarak, farklı azot kaynakları ve asetat konsantrasyonlarında R capsulatus'un büyüme, hidrojen üretimi ve substrat kullanım davranışlarını karşılaştırmak için fizyolojik deneyler yapılmıştır Hidrojen üretimi, karbon asimilasyonu, azot metabolizması ve bunların denetim mekanizmalarının daha iyi anlaşılması için mikrodizin analizi yapılmıştır Bu amaca yönelik olarak R capsulatus için bir Affymetrix çipi tasarlanmış ve üretilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.