Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A GPS/GIS based line of balance method for planning and control of construction projects

İnşaat projelerinde planlama ve kontrol amaçlı KKS/CBS tabanlı bir denge diyagramı metodu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201914 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In construction industry Gantt charts, network methods and Line of Balance (LOB) methods are generally used for planning and control of projects Networking techniques such as Critical Path Method (CPM) and Program Evaluation and Review Technique (PERT) require technical knowledge and could be difficult to implement without proper scheduling background Gantt charts and LOB techniques are usually easier to implement, however, similar to network techniques these techniques lack visualization A graphical based scheduling and progress control method could improve existing techniques with visualization so that schedule information could be understood easily by the project participants Geographic Information Systems (GIS) can be helpful for improving the traditional scheduling methods by utilizing spatial information In this study, a prototype Global Positioning System (GPS) and GIS based LOB method is proposed ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

nsaat sektöründe projelerin planlanması ve kontrolünde genellikle çubuk diyagramlar, serim yöntemleri ve denge diyagramları kullanılmaktadır Kritik yörünge metodu, program tahmin ve kontrol teknikleri ve benzeri serim yöntemleri genellikle teknik bilgi gerektirdiginden bu yöntemlerin uygun planlama alt yapısı olmadan kullanılması kullanıcılar açısından zor olabilmektedir Çubuk diyagramlar ve denge diyagramları kullanım açısından daha kolay olmakla birlikte, serim yöntemleri gibi bu yöntemler de görsel açıdan sınırlı olanaklar sunmaktadır s programının görsel olarak canlandırılması program bilgilerinin idare ve kullanıcılar tarafından daha kolay anlasılmasına olanak verebilecektir Cografi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kullanıması ile mekansal veri eksikligi kapatılabilecektir Bu çalısmada, prototip Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS) ve CBS tabanlı bir denge diyagramı önerilecektir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.