Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Graphical editor for component oriented modeling

Bileşen yönelimli modelleme için grafiksel editör

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116107 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A GRAPHICAL EDITOR FOR COMPONENT ORIENTED MODELING Kara, Aydın M S , Department of Computer Engineering Supervisor: Dr Ali Hikmet Doğru April 2001, 53 pages A graphical editor is implemented for the development of Component Oriented software Specifically Component Oriented Software Engineering (COSE) approach is supported ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ BİLEŞEN YÖNELİMLİ MODELLEME İÇİN GRAFİKSEL EDİTÖR Kara, Aydın Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Danışman: Dr Ali Hikmet Doğru Nisan 2001, 53 sayfa Bileşen Yönelimli yazılımların geliştirilmesi için grafiksel bir editör geliştirildi Özellikle, Bileşen Yönelimli Yazılım Mühendisliği (BYYM) yaklaşımı desteklendi ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.