Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A grid-based seismic hazard analysis application

Grid tabanlı sismik tehlike çözümleme uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269045 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The results of seismic hazard analysis (SHA) play a crucial role in assessing seismic risks and mitigating seismic hazards SHA calculations generally involve magnitude and distance distribution models, and ground motion prediction models as components Many alternatives have been proposed for these component models SHA calculations may be demanding in terms of processing power depending on the models and analysis parameters involved, and especially the size of the site for which the analysis is to be performed ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Sismik tehlike çözümlemesinin (STÇ) sonuçları sismik risklerin değerlendirilmesinde ve sismik tehlikenin azaltılmasında büyük önem taşır STÇ hesaplamaları bileşen olarak genellikle büyüklük ve uzaklık dağılımı modelleri ile yer hareketi tahmin modellerini içerir Bu bileşen modelleri için bir çok seçenek önerilmiştir STÇ hesaplamaları; içerdiği modellere, çözümleme parametrelerine ve özellikle çözümlemenin yapılacağı bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak yüksek işlem gücü gerektirebilir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.