Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A grounded and contextualized web of concepts on a humanoid robot

İnsansı robotlar için temellendirilmiş ve bağlamsal bir kavram ağı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416469 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, we propose a formalization for a densely connected representation of concepts and their contexts on a humanoid robot platform Although concepts have been studied implicitly and explicitly in numerous studies before, our study is unique in placing the relatedness of concepts to the center: We hypothesize that a concept is fully meaningful only when considered in relation to the other concepts Thus, we propose a novel densely connected web of concepts, and show how utilizing the relatedness of concepts can take cognition one step forward from the conventional approach that treats them individually Then we use this densely connected framework for determining the context of encountered scenes Although unanimously accepted as one of the pillars of cognition, our study is the first attempt to provide a dedicated and general formalization of context in a robotics setting We follow a developmental approach in which the robot determines the existing contexts in its environment in an unsupervised manner, associates seen objects and whole scenes with these contexts as appropriate, and further utilizes this extracted contextual information in reasoning and planning ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, bir insansı robot platformunda kavramların (concepts) bir ağ formasyonu kullanılarak temsil edilmesini ve ilgili bağlamlarının (contexts) çıkarılmasını destekleyen bir formalizasyon önermekteyiz Literatürde kavramlama yetisinin doğrudan ya da dolaylı olarak incelendiği çok sayıda çalışma bulunsa da, bu, kavramların birbirleriyle olan bağlantılarına odaklanan ilk çalışmadır: Temel hipotezimiz, bir kavramın ancak diğer kavramlarla ilişki içinde ele alındığında tam olarak anlam kazanacağı yönündedir Bu hipotezden yola çıkarak, tezin ilk kısmında, kavramları temsil etmek için yoğun bağlantılı (densely connected) bir kavram ağı önermekte, sonrasında ise bu yaklaşımın, kavramları birbirinden bağımsız olarak işlemeye kıyasla sunduğu avantajları göstermekteyiz Tezin ikinci kısmında ise, bu yoğun bağlantılı kavram ağını, robotun karşılaştığı ortamlarda bağlamı tespit etmek için bir temel olarak kullanmaktayız Bağlamın çeşitli bilişsel yetilerdeki etkin rolü neredeyse evrensel olarak kabul edilse de, bu çalışma, robotlarda bağlamı genel anlamıyla, önceden belirlenmiş uygulama senaryolarına kısıtlı kalmadan formalize etmeye yönelik ilk çalışmadır Gelişimsel robotik yaklaşımına uygun olarak, robotun ortamındaki bağlamları eğiticisiz (unsupervised) bir şekilde, kendi kendine keşfetmesi, karşılaştığı nesneleri ve sahneleri bu bağlamlarla ilişkilendirmesi ve keşfettiği bağlamsal bilgiyi kendi akıl yürütmesini ve davranışını yönlendirecek şekilde kullanabilmesi sağlanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.